Genişletilmiş Yönetim ve Denetim Kurulu Olağan Bilgilendirme Toplantısı

Genişletilmiş Yönetim ve Denetim Kurulu Olağan Bilgilendirme Toplantısı

2006-12-08

Genişletilmiş Yönetim ve Denetim Kurulu Olağan Bilgilendirme Toplantısı

Parlamenter Danışmanları Derneği olarak olağan bilgilendirme toplantılarımız düzenli olarak yönetim ve denetim kurullarının katılımları ile gerçekleştirilmektedir. Toplantının ana konusunu derneğin aylık faaliyetleri, komisyonlardaki görevli danışman arkadaşlarımızın hazırladıkları projelerin hayata geçirilmesi ve bütçenin(Gelir/Gider Hesaplarının) görüşülmesi oluşturmaktadır. Öncelikli olarak bu toplantılarda temel amacımız yönetim ve denetim kurullarını ve özellikle de üyelerimizi bilgilendirerek katılımlarını sağlamaktır.


Yönetim Kurulu Toplantısı

Tarih: 18.07.2006
Yer: Dış İlişkiler Toplantı Salonu 1