Konut Edindirme Çalışmaları

2006-12-28

Konut Edindirme Çalışmaları

Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile yaptığı/yapacağı konut edindirme görüşmeleri neticesinde, ön talep belirlemesi yapılacağından, istekli arkadaşların belgeler bölümündeki dilekçeyi eksiksiz doldurarak e-mail veya elden dernek genel sekreterimiz Sayın İbrahim Tutar`a ulaştırılması önemle rica olunur.

İrtibat İçin:
İbrahim TUTAR

Tel: 05057770252
PDD Genel Sekreteri
e-mail:tutar@mynet.com

Not: (Lütfen e-maillerinizi “Konut İstiyorum” başlığı ile gönderiniz)

Yönetim Kurulumuz, TBMM Divan Üyelerine Ziyaret

2006-12-14

Yönetim Kurulumuz, TBMM Divan Üyelerine Ziyaret

Prof.Dr. Dursun Akdemir makamında ziyaret etti.

Yönetim Kurulumuz, TBMM Divan Üyelerinden Katip Üye Ahmet Gökhan Sarıçamı makamında ziyaret etti.

Dernek yönetim kurulu üyelerimizden oluşan bir heyet üçüncü olarak Manisa Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri Sayın Mustafa Erdoğan Yetenç`i ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret kapsamında da diğer ziyaretlerde olduğu gibi kısaca derneğin tanıtımı, amaç ve bu güne kadar yaptığı faaliyetler anlatılmış, danışmanların verimliliklerin arttırılması için bazı önerilerde bulunulmuştur. Sayın Yetenç de, derneğin faaliyetlerini desteklediklerini, samimi sohbet ortamında belirtmişlerdir.

Başkanlık divanına yapılan ziyaretler Grup Başkanvekillerini de kapsayacak şekilde önümüzdeki günlerde devam edecektir.

Genişletilmiş Yönetim ve Denetim Kurulu Olağan Bilgilendirme Toplantısı

2006-12-08

Genişletilmiş Yönetim ve Denetim Kurulu Olağan Bilgilendirme Toplantısı

Parlamenter Danışmanları Derneği olarak olağan bilgilendirme toplantılarımız düzenli olarak yönetim ve denetim kurullarının katılımları ile gerçekleştirilmektedir. Toplantının ana konusunu derneğin aylık faaliyetleri, komisyonlardaki görevli danışman arkadaşlarımızın hazırladıkları projelerin hayata geçirilmesi ve bütçenin(Gelir/Gider Hesaplarının) görüşülmesi oluşturmaktadır. Öncelikli olarak bu toplantılarda temel amacımız yönetim ve denetim kurullarını ve özellikle de üyelerimizi bilgilendirerek katılımlarını sağlamaktır.


Yönetim Kurulu Toplantısı

Tarih: 18.07.2006
Yer: Dış İlişkiler Toplantı Salonu 1