PDD Üyeleri Kahvaltıda Bir Araya Geldiler

2007-12-07

PDD Üyeleri Kahvaltıda Bir Araya Geldiler

Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) üyeleri TBMM A Blok Kafeteryasında bir araya geldi. Dernek Başkanı M. Emin Yıldırım, son bir ay içinde yapmış oldukları faaliyetler hakkında dernek üyelerine bilgi verdi.

TBMM Personel Özlük İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak planlanan ve yakın bir zaman önce anket çalışması yapılan Sertifikalı Eğitim Çalışmasının Aralık ayının ikinci yarısında başlayacağını bildirdi.

Yine Dernek olarak Danışmanların Statüsü ve Özlük Haklarına dönük hazırlanmış özverili bir çalışma olan Milletvekili Danışmanlığı Sistemi-Sorunlar ve Öneriler isimli raporun tamamlandığını ve raporun TBMM Başkanlık Divanına teslim edileceğini belirten Yıldırım, Raporun sonuç bölümünde belirtilen 3 konunun aciliyet teşkil ettiğini ve bunu yetkililerle paylaşacaklarını ifade etti. Buna göre;

  1. Kadrosu olmayan, açıktan atanan danışmanların sözleşmeli statüde veya Devlet Personel Başkanlığı üzerinden atamalarına imkan tanıyan bir düzenleme yapılması,
  2. Maaş dışında giyim yardımı gibi herhangi bir ödeme yapılamayan danışmanların bu statülerinin de Çalıştırılma Esaslarındaki \”Danışmana maaş dışında her ne ad altında olursa olsun, ayni ve nakdi ödeme yapılmaz\” ibaresinden kaynaklandığını ve bu maddenin değiştirilerek, yetkinin Başkanlık Divanına verilmesi gerertiğini,
  3. Danışmanların statülerinin belli olmadığı ve özlük hakları belirlenirken hangi kadronun baz alındığının bilinmediğini belirtti. Sorunların temelinde de bu belirsizliğin yattığını ifade eden Yıldırım, Danışmanların statüsünün Uzman-Uzman Yardımcısı Statüsünde değerlendirilmesi gerektiği ve özlük hakları Başbakanlık veya TBMM Uzmanıyla paralellik sağlayacak şekilde Başkanlık Divanınca belirlenmesi için Milletvekili Danışmanı Çalıştırılması Hakkındaki Hizmet Sözleşmesi Esaslarına bir madde eklenmesi gerektiğini belirtti.

Kahvaltıda ayrıca, 11 Aralık 2006 Pazartesi düzenlenecek olan \”Türkiye`nin AB`ne Katılım Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllü Kuruluşların Rolü\” konulu konferans hakkında da bilgi verildi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Altan tarafından verilecek olan konferansın TBMM Küçük Grup Salonunda verileceği belirtilerek konferans için yapılan hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Parlamenter Danışmanları Derneğinin 1. Olağan Genel Kurulunu Yaptı.

2007-04-14

Parlamenter Danışmanları Derneğinin 1. Olağan Genel Kurulunu Yaptı.

Parlamenter Danışmanları Derneğinin 1. Olağan Genel Kurulu, 16.04.2006 Pazar günü Konur Sok. 36/15 Kızılay/ANKARA adresinde yapılmıştır. Dernek Başkan yardımcısı Ahmet Usta tarafından toplantı açılışı yapılarak, saygı duruşu ve istiklal marşı okunmuştur. Divan teşkili için sunulan teklif oy birliği ile kabul edilerek Divan Başkanlığına Necip YÜCE, Başkanvekilliğine Yücel CAN ve Yazmanlığa Fatih Cem OĞUZ seçilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dernek Başkanı Mehmet Emin YILDIRIM tarafından okundu ve rapor ibra edildi. Geçici Yönetim Kurlu Gelir-Gider Hesabı Dernek Saymanı Seyfullah ARSLANTÜRK tarafından okunarak ibra edildi. Divan Başkanlığına tüzük maddelerindeki değişiklik teklifi Genel Kurulun oylarına sunularak ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Dernek organları seçimi yapılarak; yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedek üyeleri genel kurulun oylarına sunularak, genel kurula katılan ve hazirun cetvelinde imzası bulunan 41 delegenin tamamının oyuyla kabul edilerek seçilmiştir. Genel Kurulda söz alan Nihat NURBAKİ, İsmail ŞEKER, İsmettullah YUCA ve Mikat AYDIN, Mehmet Emin YILDIRIM Başkanlığında seçilenlere başarı dileklerinde bulundular ve desteklerini ve teşekkürlerini ifade ettiler.

PDD Yönetim Kurulu

Konut Edindirme Çalışmaları

2006-12-28

Konut Edindirme Çalışmaları

Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile yaptığı/yapacağı konut edindirme görüşmeleri neticesinde, ön talep belirlemesi yapılacağından, istekli arkadaşların belgeler bölümündeki dilekçeyi eksiksiz doldurarak e-mail veya elden dernek genel sekreterimiz Sayın İbrahim Tutar`a ulaştırılması önemle rica olunur.

İrtibat İçin:
İbrahim TUTAR

Tel: 05057770252
PDD Genel Sekreteri
e-mail:tutar@mynet.com

Not: (Lütfen e-maillerinizi “Konut İstiyorum” başlığı ile gönderiniz)

Yönetim Kurulumuz, TBMM Divan Üyelerine Ziyaret

2006-12-14

Yönetim Kurulumuz, TBMM Divan Üyelerine Ziyaret

Prof.Dr. Dursun Akdemir makamında ziyaret etti.

Yönetim Kurulumuz, TBMM Divan Üyelerinden Katip Üye Ahmet Gökhan Sarıçamı makamında ziyaret etti.

Dernek yönetim kurulu üyelerimizden oluşan bir heyet üçüncü olarak Manisa Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri Sayın Mustafa Erdoğan Yetenç`i ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret kapsamında da diğer ziyaretlerde olduğu gibi kısaca derneğin tanıtımı, amaç ve bu güne kadar yaptığı faaliyetler anlatılmış, danışmanların verimliliklerin arttırılması için bazı önerilerde bulunulmuştur. Sayın Yetenç de, derneğin faaliyetlerini desteklediklerini, samimi sohbet ortamında belirtmişlerdir.

Başkanlık divanına yapılan ziyaretler Grup Başkanvekillerini de kapsayacak şekilde önümüzdeki günlerde devam edecektir.

Genişletilmiş Yönetim ve Denetim Kurulu Olağan Bilgilendirme Toplantısı

2006-12-08

Genişletilmiş Yönetim ve Denetim Kurulu Olağan Bilgilendirme Toplantısı

Parlamenter Danışmanları Derneği olarak olağan bilgilendirme toplantılarımız düzenli olarak yönetim ve denetim kurullarının katılımları ile gerçekleştirilmektedir. Toplantının ana konusunu derneğin aylık faaliyetleri, komisyonlardaki görevli danışman arkadaşlarımızın hazırladıkları projelerin hayata geçirilmesi ve bütçenin(Gelir/Gider Hesaplarının) görüşülmesi oluşturmaktadır. Öncelikli olarak bu toplantılarda temel amacımız yönetim ve denetim kurullarını ve özellikle de üyelerimizi bilgilendirerek katılımlarını sağlamaktır.


Yönetim Kurulu Toplantısı

Tarih: 18.07.2006
Yer: Dış İlişkiler Toplantı Salonu 1

Başkanlık Divanına Ziyaret

2006-09-22

Başkanlık Divanına Ziyaret

Danışmanlar Derneği Yönetim Kurulu, Başkanlık Divanı üyelerini ziyaret ediyor.

PDD Genel Sekreterliğince koordine edilen ziyaretlerde, Derneğin kuruluş amacı, bu güne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler ile Yönetim Kurulu Üyelerinin tanışması hedefleniyor.

Bu ziyaretler kapsamında ilk olarak Konya Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Sayın Harun Tüfekçi ile yönetim Kurulu üyelerinden bir gurupla görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmede Sayın Tüfekçi, Derneğin her türlü faaliyetini desteklediklerini belirtmişlerdir.

Ziyaretler kapsamında ikinci olarak Antalya Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri Sayın Burhan Kılıç ziyaret edilmiştir. Sayın Kılıç, Derneğin iyi düşünülmüş olduğunu ve iyi işler yaptığını belirterek, başarılar dilemiştir.

Futbol ve Voleybol Takımı Seçmeleri‏

2006-05-18

Futbol ve Voleybol Takımı Seçmeleri‏

18.04.2009 Cumartesi günü saat 14:00 – 16:00 saatleri arasında TBMM Spor Tesisinde Danışmanlar için futbol seçmeleri yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

Voleybol takımına katılmak isteyen danışman arkadaşlarımızın aşağıdaki ilgili irtibat numarasından bilgi alabilirler.

İrtibat Numaraları
Fatih Cem OĞUZ: 0505 777 16 85 (Futbol)
Ertan DEMİREL: 0505 777 03 77 (Futbol)
Mustafa BABAYİĞİT: 0505 777 38 83 (Voleybol)

Parlamenter Danışmanları Derneği Üyeleriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

2006-03-16

Parlamenter Danışmanları Derneği Üyeleriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Parlamenter Danışmanlar Derneği, 18 Mayıs 2006 günü üyelerine dönük kahvaltı verdi. Meclis üyeler lokantasında Saat 8.30-9.30 saatleri arasında düzenlenen kahvaltıya üyelerin büyük bölümü katıldı.

Kahvaltıda PDD Genel Başkanı M. Emin Yıldırım, bu güne kadar yapılan çalışmaların kısa bir özetini sundu. Yıldırım 10 Şubat 2006 tarihi itibariyle hazırlanan ve Devlet Planlama Teşkilatına bağlı Ulusal Ajansa sunulan \”AB Parlamenter Danışmanları Diyaloğu\” adlı projelerinin de 18 Mayıs 2006 tarihinde kabul edildiği müjdesini verdi. Proje kapsamında şu an itibariyle ortak olarak katılmayı kabul eden Avusturya ve Slovenya Parlamentolarına çalışma ziyareti düzenlenecektir. Ulusal ajansla yapılacak motivasyon/hazırlık çalışmaları süresince projenin revize edilmesi ve 2 hafta süreyle devam edecek olan çalışmaya bir kaç AB üyesi ülkenin daha eklenmesi düşünülmektedir.

Projeden amacımız, ilgili ülke parlamentolarındaki milletvekili danışmanlarının çalışma usul ve esasları, yasama sürecine katkıları, özlük hakları ve her türlü çalışma koşulları incelenerek, çalışma sonuçları bir rapor halinde başta Meclis Başkanlığı ve Genel Sekreterliği olmak üzere, ilgililerle paylaşılacaktır.

Kahvaltıda ayrıca oluşturulan komisyonlara (dergi ve bülten, Personel ve Özlük komisyonu, Web Sayfası) katılımın sağlanması ve katkı sunulmasının önemine tekrar dikkat çekildi.

Yıldırım; PDD`nin sendikal bir çalışma olmadığını özellikle vurgulayarak, amaçlarının Vekillerin Yasama faaliyetlerine danışmanların katkısını arttırmak olduğu ve danışmanların gelişimlerine katkı sunularak, halkla ilişkiler biriminde daha etkin görev yapmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda Meclis Genel Sekreter Yardımcısı H. Hasan Sönmez`le danışmanlara dönük kişisel gelişim kursu düzenlenmesi için görüşme yapıldığı ve koordinasyonunun yapıldığı vurgulandı.

Powered by WordPress and MasterTemplate