Parlamenter Danışmanları Derneği Hakkında

Parlamenter Danışmanları Derneği Hakkında

2010-02-19

Parlamenter Danışmanları Derneği Hakkında

Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan 52 Milletvekili Danışmanı tarafından 23.06.2005 tarihinde kurulan, gönüllülük esasına dayalı Demokratik bir Sivil Toplum Kuruluşudur.  Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD),  dünya çapında kendi alanında kurulan ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.

PDD, 11 kişilik yönetim kurulu asil, 11 kişilik yönetim kurulu yedek ve 3 kişilik denetim kurulu asil, 3 kişilik denetim kurulu yedek üye olmak üzere 28 kişilik genişletilmiş yönetim ve istişare kurulu tarafından yönetilmektedir. PDD, bütün çalışmalarını bünyesinde oluşturduğu komisyonlar aracılığıyla yürütmektedir.

PDD;

Temin ettiği dayanışma zemininde meydana getirdiği sinerjiyle, Danışmanların Milletvekillerine katkılarını en iyi noktaya taşıma gayretindedir.
Danışmanların özlük hakları konusunda öneriler hazırlamakta, moral ve motivasyonlarına dönük aktiviteler gerçekleştirmekte ve kişisel gelişimlerine dönük eğitim programları düzenlemektedir.

Demokratik bir sivil toplum kuruluşu olma bilinci ve sorumluluğuyla sivil topluma dönük yararlı projeler gerçekleştirmekte, katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve sürdürülmesi açısından rol üstlenmektedir.

İnsan hakları, demokrasi, çoğulculuk,  iyi yönetişim ve şeffaflık gibi konularda toplumsal bilinç oluşması için faaliyetlerde bulunmaktadır.
Yabancı ülkelerdeki Parlamenter Danışmanlarıyla diyalog geliştirmekte ve projeler gerçekleştirmektedir.

PDD, amaçları çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine açıktır.

PDD’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerinden bazıları;

–    AB Parlamenter Danışmanları Diyalogu Projesi
–    Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Yasa Yapma Süreçlerine Etkin Sivil Katılım Projesi
–    AB’ye katılım sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Gönüllü Kuruluşların Rolü konulu konferans (Prof. Dr. Mehmet ALTAN tarafından verilmiştir.)
–    TBMM Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Danışman Kişisel Gelişim Eğitimi
–    Sivil Toplumun Yasa Yapma Süreçlerine Katılımı Projesinin Pilot Alan Çalışmaları Uygulama Eğitimi
–    Sivil Anayasa Forumu
–    PDD, PMD, YUDER ve YASADER’in ortaklaşa Yeni Yasama Yılına Merhaba Kokteyli
–    Geleneksel İftar Programları
–    Kahvaltılı İstişare Toplantıları
–    Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlık Divanı ve STK ziyaretleri
–    Çeşitli Panel ve seminerler konuşmacı olarak katılım
–    TBMM’nin Spor Turnuvalarına Futbol ve Voleybol dalında PDD Spor olarak katılım.

PDD, Ulusal ve Uluslararası Proje çalışmalarını sürdürmektedir.