PDD Başkanı Necip YÜCE RADYO ODTÜ’de

PDD Başkanı Necip YÜCE RADYO ODTÜ’de

2009-04-14

PDD Başkanı Necip YÜCE RADYO ODTÜ’de

Parlamenter Danışmanlar Derneği (PDD) Yönetim Kurulu Başkanı Necip YÜCE, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne ait olan ODTÜ FM radyo kanalına konuk oldu.

28 Şubat 2010 Pazar günü, Levent Korkut’un hazırlayıp sunduğu ODTU FM’in “Sivil Sesler” programına katılan Necip Yüce çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Danışmanlık mesleğinin algılanmasında ve statüsünün idrak edilmesinde zihinsel bir yanılgı olduğunu aktaran Yüce, insanlar danışmanlığın önemini yeni yeni kafalarında şekillendirmeye başlıyorlar dedi. Parlamenter Danışmanlar Derneği olarak danışmanlığın kariyer bir meslek haline gelmesi ve bir vizyon oluşturulması çerçevesinde önemli projeler yürüttüklerini kaydeden Yüce, konuşmasında danışmanlık sisteminin kuruluşu, görev tanımı ve fiili olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) Başkanı Yüce konuşmasında “ Danışman, Milletvekiline yasama ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı olmasının yanı sıra,  Milletvekilinin halkla ilişkiler müşaviri, katibi ve sırdaşıdır. Aynı zamanda, bürokratik, basın ve medya ilişkilerini yürüten, yerel yönetimler ve parti teşkilatları ile olan çalışmaları koordine eden kişidir. Geniş mesleki yelpazeden gelen ve çoğu sivil toplum kuruluşlarında aktivist olarak çalışan Milletvekili danışmanları, Meclis’te zengin bir potansiyel oluşturmaktadır. Ancak söz konusu yoğun çalışmalar içerisinde birbirlerinin deneyimlerinden, bilgilerinden, birikimlerinden faydalanamıyorlardı. Bu noktadan hareketle, danışmanlar arasında bir yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşma zemini oluşturarak Milletvekillerine olan katkıyı optimum noktaya taşımak, kişisel gelişimleri için çalışmalar yapmak ve bir sivil toplum kuruluşu olmamız hasebiyle topluma olan sorumluluk bilinci ile hareket ederek katma değer üretmek üzere, sivil topluma dönük projeler yapmak ve faaliyetler gerçekleştirmek gibi temel düşüncelerle 2005 yılında, Parlamenter Danışmanlar Derneğini kurduk.  Yani Parlamenter Danışmanları Derneği bir ihtiyaçtan doğmuştur” dedi.

AB’ye üye ülkelerin Parlamentolarına yaptıkları çalışma ziyaretleri hakkında da bilgi veren YÜCE, dünyada kendi alanında gönüllülük esasına dayalı ilk ve tek demokratik sivil toplum kuruluşu olan Parlamenter Danışmanları Derneği’nin bir vizyonun ifadesi olduğunu dile getirdi. Kendi çıkarları için gecelerini gündüzlerine katan, hatta bunun için sağlıklarını ve yaşamlarını dahi riske atanların çoğunlukta olduğu dünyamızda, sivil toplum için yapılan gönüllü çalışmaların eşsiz bir değerde olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri “Yasama Faaliyetlerine Sivil Toplumun Etkin Katılımı” projesi hakkında da bilgi veren PDD Başkanı YÜCE, projenin Türkiye’de ilk olduğunu, dokuzuncu kalkınma programı ve TBMM İçtüzük çalışmalarındaki yasama faaliyetlerine sivil toplum katılımı öngörüsüyle pararlel olduğunu dile getirdi. Sivil Toplum Kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin düşük olması ve sivil toplumda bilinç seviyesinin yeterli olmamasının, yasa yapma süreçlerine katılımda bariyer oluşturduğunu ifade etti. Projenin bu konuda önemli bir işlevi olduğunu, proje kapsamında “Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı” ve “Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı”nı dört pilot İl’de sivil toplumla istişare ettiklerini ve bu yasa tasarılarıyla ilgili sivil toplumun görüşlerini, önerilerini ve eleştirilerini alıp raporlayarak ilgili komisyon başkan ve üyelerine sunduklarını, böylece yasa koyucularla sivil toplum arasında bir köprü vazifesini icra ettiklerini söyledi.

“Yasalar Sizi Etkilemeden Siz Yasaları Etkileyin”, “Anlatmaya Değil Dinlemeye Geldik”  sloganlarıyla proje alan çalışmalarını yürüttüklerini, bu tür projelerin kalıcı hale gelmesinin, demokrasinin tabana yayılması, yerleşmesi ve kökleşmesi açısından son derece önemli olduğunu ve gerçekleştirilen bu projenin alan çalışmalarını yaparken sivil toplum tarafından bunun bir devrim olarak görüldüğünü vurguladı.