PDD Başkanının, Sabah Gazetesi Ankara Ekindeki Röportajı

PDD Başkanının, Sabah Gazetesi Ankara Ekindeki Röportajı

2010-01-04

PDD Başkanının, Sabah Gazetesi Ankara Ekindeki Röportajı

Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) Yönetim Kurulu Başkanımız Necip Yüce, Sabah Gazetesi\’nin muhabirine verdiği röportajda Meclis\’te görev yapan Milletvekili Danışmanları hakkında bilgi verdi. (15.12.2009)

Yasama ordusunun gizli kahramanlarıyız

TBMM Genel Kurulu\’ndaki konuşmalar, komisyon toplantılan, basın açıklamaları, yazılı ve sözlü soru önergeleri, yasa teklifleri, ziyaretçilerle görüşmeler… Bu saydıklanmız, milletvekillerinin bir yasama dönemi içindeki çalışmalarından birkaçı… Yoğun bir tempoya sahip vekiller, bir yandan yasama faaliyetlerini yürütüp, bir yandan da seçmenle ilişkilerini sürdürürken en büyük desteği danışmanlarından alıyor. Milletvekillerinin \”sağ kolu\” gibi çalışan danışmanlar, \”perde arkası\” nda çok önemli işlere imza atıyor. Parlamenter Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necip Yüce,\”Milletvekili danışmanları, yasama ordusunun gizli kahramanlarıdır\” diyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan\’ın danışmanı Yüce ile derneğin çalışmalannı ve danışmanlık mesleğini konuştuk…

 

2005 YILINDA KURULDU
Necip Yüce, Parlamenter Danışmanlan Derneği\’nin 2005 yılında 52 milletvekili danışmanı tarafından kurulduğunu belirtti. \”Derneğimiz kendi alanında dünyadaki ilk ve tek sivil toplum kuruluşu\” diyen Yüce, şunlan söyledi: \”Milletvekillerine yasama ve araştırma faaliyetlerinde katkıyı en üst düzeye çıkarmak için danışmanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamayı amaçlıyoruz. Milletvekili danışmanlarının özlük hakları konusunda çalışmalar yapıyoruz. Meslektaşlanmızın kişisel gelişimlerine yönelik eğitim programlan ve uluslararası projeler yürütüyoruz. Demeğimizin üye sayısı 250\’ye ulaştı. Biz kendimizi gönüllülük esasına dayalı demokratik bir sivil toplum kuruluşu olarak ifade ediyoruz.\”

MECLİSTE yaklaşık 470 milletvekili danışmanı görev yapıyor. Üniversite mezunu olmaları gereken danışmanlar arasında erkekler daha fazla. Vekillere yalnız yasama ve araştırma faaliyetlerinde değil, halkla ilişkilerden seçim bölgelerindeki organizasyonlara kadar çok geniş bir yelpazede yardımcı olan danışmanlar, herhangi bir mesaiye tabi değil. \”Milletvekili nerede, ne zaman isterse ona yardımcı olmak üzere çalışıyoruz\” diyen Yüce, \”danışmanlık sistemi\” ile ilgili de şu bilgiyi verdi: \”Milletvekili danışmanlığında iki durum söz konusu. Bir kamu kuruluşunda çalışıp, geçici görevlendirmeyle Meclis\’te danışmanlık yapan arkadaşlanmız var. Bir de herhangi bir kurumda kadrosu olmayıp, hizmet sözleşmesi esasına göre danışmanlık görevini yürütenler bulunuyor.\”

“ONUR DUYUYORUZ”
Necip Yüce, “Geniş bir çalışma alanında hizmet veren milletvekili danışmanlan, Meclis’te çok zengin bir potansiyel oluşturuyor. Biz derneğimiz sayesinde bu zengin potansiyeli harekete geçirdik, sonuçlarını da alıyoruz\” dedi. Görevlerini büyük bir keyifle yaptıklarını belirten Yüce, “TBMM çatısı altında çalışmak bizim için onur verici\” diye konuştu.

HER VEKİLE İKİ DANIŞMAN ÖNERİSİ
Necip Yüce, her milletvekili için “iki danışmanlık sistemi” önerisini dile getiriyor: “Bir danışman, milletvekiline yasama ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı olurken, diğeri ‘bölge danışmanı’ olarak halkla ilişkiler konusunda görev yapabilir.”