PDD, Milli Eğitim Bakanlığının “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi” nin Yürütme Kurulu Üyesi Oldu.

PDD, Milli Eğitim Bakanlığının “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi” nin Yürütme Kurulu Üyesi Oldu.

2012-03-16

PDD, Milli Eğitim Bakanlığının “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi” nin Yürütme Kurulu Üyesi Oldu.

Parlamenter Danışmanları Derneği(PDD), finansmanının AB, Türkiye ve Avrupa Konseyi tarafından sağlandığı 9.1 Milyon Euro bütçeli ve 36 ay sürecek olan “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi” nin Yürütme Kuruluna alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen projenin ilk yürütme kurulu toplantısı Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK başkanlığında gerçekleştirildi. PDD’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Necip YÜCE’nin katıldı.

Projenin genel hedefi, insan hakları temel değerleriyle uyum sağlamış daha demokratik bir toplumu demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimini güçlendirerek beslemektir.

Projenin özel hedefleri ise şunlardır:

  • Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin yanı sıra, farklı modeller geliştirilerek okul öncesi eğitimden orta öğrenimin sonuna kadar demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitiminden faydalanan birey sayısının arttırılması,
  • Verilecek eğitimlerle, eğitim kılavuzlarıyla ve demokratik okul kültürü ile bütüncül bir yaklaşım sergileyerek faydalanıcıların, okul-aile birliklerinin, üniversitelerin ve eğitim, demokrasi insan hakları/eğitim ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının da demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin önemine ilişkin farkındalıklarının oluşturulması ve arttırılması,
  • İlgili tüm paydaşların, okul müdürlerinin, öğretmenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının programa aktif katılımının sağlanması,
  • Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi hizmeti veren veya vermek isteyen kurumların personel kapasitelerinin geliştirilerek, okul öncesinden orta öğrenimin sonuna kadar mevcut eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması.