PDD, NDI Savunuculuk Seminer Programına Katıldı

PDD, NDI Savunuculuk Seminer Programına Katıldı

2009-10-21

PDD, NDI Savunuculuk Seminer Programına Katıldı

National Democratic Institute (NDI) Türkiye Ofisi tarafından 24-25 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen Savunuculuk Seminer Programına davet edilen Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) Yönetim Kurulu Başkanı Necip Yüce Pazar günkü oturuma konuşmacı olarak katıldı. Seminer, Yasama ve Karar Alma: Süreç ve Dinamikler olarak Neva Palas Otel – Ankara\’da yapıldı.

TBMM ve Milletvekilleri ile İletişimde Kolaylaştırıcı Öneriler başlığı altında gerçekleşen oturumda Necip Yüce, TBMM’ye giriş çıkış, döküman oluşturma, milletvekili personeli, iletişim kanalları, randevu talebi ve takip sistemi, Milletvekilleri’inin bir çalışma günü, çalışmalarını şekillendiren unsurlar ve etkenler hakkındaki konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Yasama ve Karar Alma: Süreç ve Dinamikler Semineri – Arka Plan

Sivil toplum örgütlerinin savunuculuk çalışmalarını etkin bir şekilde yürütebilmeleri ve kendi politika önerilerini yasama gündemine taşımaları için yasama sürecinin işleyişi, kilit kurum, kişiler ve dinamikler hakkında bilgilenmeleri önem taşımaktadır.  Bu önemin farkında olan seminer katılımcısı sivil toplum örgüt temsilcileri, seminer programının üçüncüsünde yasama sürecine ve dinamiklerine odaklanmaya karar vermişlerdir.

Yasama ve Karar Alma Süreci Bilgilendirme Seminer Programının Hedefleri:

Savunuculuk çalışmalarının nihai hedefinin yasama ve karar alma süreçlerine etki ederek, yasalardaki değişikliklerin sivil toplumun gündem ve amaçlarını da içerecek şekilde yapılması olduğundan hareketle; Yasama ve karar alma sürecine dair bilgi açığının kapatılması, Seminerde elde edilen bilgilerin bundan sonraki savunuculuk çalışmalarında stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunması, Yasama gündeminin oluşmasında etkin olan resmi süreçler ve dinamikler hakkında bilgi vermekle kısıtlı kalmadan, perde arkası dinamikler, kilit kurumlar ve kişiler hakkında bilgi sunması, Seminerlerin bundan sonraki aşamalarında özellikle karar alma sürecini ve karar alıcıları hedef alan stratejilerin geliştirilmesinde grupların bilgilendirme, etkinliği arttırma gibi alanlarda nelerin yapılabileceğine dair gereksinimlerini belirlemeleri  amaçlanmaktadır.