PDD, TBMM’nin Sivil Toplum Yasa Hazırlık Çalıştayına Katıldı

PDD, TBMM’nin Sivil Toplum Yasa Hazırlık Çalıştayına Katıldı

2011-12-19

PDD, TBMM’nin Sivil Toplum Yasa Hazırlık Çalıştayına Katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yasama Sürecinin Güçlendirilmesi” adlı MATRA Projesinin “Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Katılımının Güçlendirilmesi” ayağında, 15-16 Mart 2012 tarihlerinde TBMM\’de sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile yapılan çalıştaya, PDD adına Başkan Yardımcısı İbrahim TUTAR katıldı.

15 Mart 2012 günü TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Muhammed BOZDAĞ’ın STK’lar ve Sivil Toplum önemini değerlendiren bir açılış konuşması yaparak çalışmayı başlattı. Daha sonra Proje Koordinatörü Dr. Fahri BAKIRCI, görüşmelerimize zemin teşkil edecek taslak metinin, önümüze gelinceye kadar geçtiği safhalar ve yapılan işler hakkında bilgi verdi. Bu sunumun arkasından ise projeye Hollanda Hükümeti adına Koordinatör olarak katkı sağlayan Chris MOLL, kendi bakış açılarını ve proje ile ilgili beklentilerini anlatmıştır.

Projeye STK’lar ve Kurumlardan gelen temsilciler iki ayrı salonda çalışmışlarda bulundular. İkinci gün tekrar toplanıldığında birlikte müzakere edilerek daha iyisi için çalışmalar yapıldı.

Toplantıya Sivil Toplumun yasamaya etkin katılımı ile ilgili ve bu konuda deneyimli 17 STK ve kamu kurumlarından temsilciler katıldı. Yapılan çalışma sonunda, proje safhasında hazırlanan “Sivil Toplumun Yasamaya Etkin Katılımı kanun taslağı” bir kez daha gözden geçirildi.

Kanun taslağında; sivil toplum ve kuruluşlarının amaç ve kapsamları, görüş bildirme ve alma toplantıları, mali desteği nasıl sağlanabileceği, internet sayfaları, STK ile iletişim ofisleri, kapsayıcılık, şeffaflık, katılım ve açıklık ilkelerinin uygulaması, STK’ların kamu yararı statüsü konularında yeni düzenlemeler öngörülmüştür.