PDD Üyeleri Kahvaltıda Bir Araya Geldiler

PDD Üyeleri Kahvaltıda Bir Araya Geldiler

2007-12-07

PDD Üyeleri Kahvaltıda Bir Araya Geldiler

Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) üyeleri TBMM A Blok Kafeteryasında bir araya geldi. Dernek Başkanı M. Emin Yıldırım, son bir ay içinde yapmış oldukları faaliyetler hakkında dernek üyelerine bilgi verdi.

TBMM Personel Özlük İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak planlanan ve yakın bir zaman önce anket çalışması yapılan Sertifikalı Eğitim Çalışmasının Aralık ayının ikinci yarısında başlayacağını bildirdi.

Yine Dernek olarak Danışmanların Statüsü ve Özlük Haklarına dönük hazırlanmış özverili bir çalışma olan Milletvekili Danışmanlığı Sistemi-Sorunlar ve Öneriler isimli raporun tamamlandığını ve raporun TBMM Başkanlık Divanına teslim edileceğini belirten Yıldırım, Raporun sonuç bölümünde belirtilen 3 konunun aciliyet teşkil ettiğini ve bunu yetkililerle paylaşacaklarını ifade etti. Buna göre;

  1. Kadrosu olmayan, açıktan atanan danışmanların sözleşmeli statüde veya Devlet Personel Başkanlığı üzerinden atamalarına imkan tanıyan bir düzenleme yapılması,
  2. Maaş dışında giyim yardımı gibi herhangi bir ödeme yapılamayan danışmanların bu statülerinin de Çalıştırılma Esaslarındaki \”Danışmana maaş dışında her ne ad altında olursa olsun, ayni ve nakdi ödeme yapılmaz\” ibaresinden kaynaklandığını ve bu maddenin değiştirilerek, yetkinin Başkanlık Divanına verilmesi gerertiğini,
  3. Danışmanların statülerinin belli olmadığı ve özlük hakları belirlenirken hangi kadronun baz alındığının bilinmediğini belirtti. Sorunların temelinde de bu belirsizliğin yattığını ifade eden Yıldırım, Danışmanların statüsünün Uzman-Uzman Yardımcısı Statüsünde değerlendirilmesi gerektiği ve özlük hakları Başbakanlık veya TBMM Uzmanıyla paralellik sağlayacak şekilde Başkanlık Divanınca belirlenmesi için Milletvekili Danışmanı Çalıştırılması Hakkındaki Hizmet Sözleşmesi Esaslarına bir madde eklenmesi gerektiğini belirtti.

Kahvaltıda ayrıca, 11 Aralık 2006 Pazartesi düzenlenecek olan \”Türkiye`nin AB`ne Katılım Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllü Kuruluşların Rolü\” konulu konferans hakkında da bilgi verildi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Altan tarafından verilecek olan konferansın TBMM Küçük Grup Salonunda verileceği belirtilerek konferans için yapılan hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.