Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı PDD Raporu

Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı PDD Raporu

MÜZAKERECİ DEMOKRASİYE DOĞRU 

  1. ARKA PLAN

Günümüzde çağdaş demokrasinin vazgeçilmez unsurlarını içeren katılımcı veya müzakereci demokrasinin ülkemizde yerleşebilmesi için “Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım” projesi uygulamaya konmuştur. BM Kalkınma Programı’nın    fon    sağladığı Proje    ortakları Başbakanlık,    Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) ve Yasama Derneği (YASA-DER)’dir. 16 Ocak 2009 tarihinde Resmi Gazete’nin 27112 sayılı nüshasında yayımlanan Projenin amacı, “Vatandaşın daha fazla    şeffaflık ve hesap verilebilirliğe ilişkin beklentilerine yanıt verebilmek amacıyla politika yapma süreçlerine kamuoyu katkısını entegre etmeye yönelik mekanizma, uzmanlık ve bilinci oluşturmaktır.”

Proje kapsamında Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) öncülüğünde, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Yasama Derneği temsilcilerinin de iştirak ettiği onlarca uzmandan oluşan bir ekiple, dört ilde – Çorum, Mersin, Bursa ve Mardin’de – yüzlerce idare amiri, sivil toplum temsilcisi, muhtar ve vatandaş ile yüz yüze “Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı” ve “Yaş Sebze ve Meyve Ticaretini Düzenleyen Yasa Tasarısı” onlarca çalıştay ve toplantıyla müzakere edildi. İstisnasız dört ilde de ilk defa yasa yapma sürecine dahil olan insanlar, bu süreci “gerçek bir devrim” olarak tanımlamış ve süreçten duydukları sevinci her fırsatta dile getirmiştir.

Halkı karar alma sürecine dâhil ederek yasaların daha gerçekçi ve verimli olmasını sağlayan bu sürecin devam etmesi, demokrasimiz için hayati önemdedir. Zira bu kısa süre zarfında gördüklerimiz ve duyduklarımız, söz konusu tasarılara yapılan katkılar ve geliştirilen öneriler sürecin önemini daha da arttırmıştır. Bu raporun ilerleyen bölümlerinde görüleceği gibi, gerçek hayatın içinde olan halkımızın demokrasiye katılım arzusu ve müzakereci demokrasiye adım atma talebi sevindirici boyutlardadır.

Rapor, proje kapsamında, halkla gerçekleştirilen müzakere süreci ile başlarken, yasa tasarılarının tanıtılması ve elde edilen bulgularla devam etmektedir. Bir genel değerlendirme ve sonuç bölümünden sonra irtibat bilgileri ile son bulmaktadır.

  1. PROJENİN KISA TANIMI

Resmi bir anlaşma olarak 16 Ocak 2009 tarihinde Resmi Gazete’nin 27112 sayılı nüshasında yayımlanan metne göre projenin kısa tanımlaması şöyle yapılmaktadır:

Proje, sivil toplumun yasama süreçlerine katılımına ilişkin gerekli ortamın hazırlanması, bu konudaki bilinçlenmenin artması ve böylece de katılımcılığa yönelik    sınırlılıkları azaltarak    bu yöndeki talebi arttırmaya katkıda bulunacaktır. Proje bunu;

  • Yasa yapma süreçlerinde sivil katılıma ilişkin yasama ve yürütmeye dönük algı ve haritalama çalışması;
    •    İhtisas Komisyonları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama uzmanları ve komisyon üyelerinin danışmanlarına yönelik kapasite geliştirme ve teknik destek;
    •    Yasama Derneği(YASA-DER) ve Parlamenter Danışmanlar Derneği(PDD)’ye yönelik kapasite geliştirme ve teknik destek; ve
    •    Yasa yapmadan sorumlu ilgili bakanlık yetkililerine yönelik kapasite geliştirme ve teknik destek çalışmaları ile gerçekleştirecektir.

Bu çerçevede Proje, Türkiye’de yasama süreçlerine sivil katılımı geliştirmeyi amaçlayan sürecin ilk safhası olacaktır.

Raporun tamamını PDF formatında indirmek için tıklayın 

kisisel_veriler_yasasi