Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı PDD Raporu

Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı PDD Raporu

2009-12-03

Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı PDD Raporu

MÜZAKERECİ DEMOKRASİYE DOĞRU

  1. ARKAPLAN

Günümüzde çağdaş demokrasinin vazgeçilmez unsurlarını içeren katılımcı veya müzakereci demokrasinin ülkemizde yerleşebilmesi için “Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım” projesi uygulanmaya konmuştur. BM Kalkınma Programı’nın    fon    sağladığı    Proje    ortakları Başbakanlık, Parlamento Danışmanları Derneği (PDD) ve Yasama Derneği (YASA-DER)’dir. 16 Ocak 2009 tarihinde Resmi Gazete’nin 27112 sayılı nüshasında yayımlanan Projenin amacı, vatandaşın daha fazla şeffaflık ve hesap verilebilirliğe ilişkin beklentilerine yanıt verebilmek amacıyla politika yapma süreçlerine kamuoyu katkısını entegre etmeye yönelik mekanizma, uzmanlık ve bilinci oluşturmaktır.

Proje kapsamında Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) öncülüğünde,  Başbakanlık, Adalet ve Sanayi Bakanlıkları ile Yasama Derneği temsilcilerinin de iştirak ettiği onlarca uzmandan oluşan bir ekiple, dört ilde – Çorum, Mersin, Bursa ve Mardin’de – yüzlerce idare amiri, sivil toplum temsilcisi, muhtar ve
vatandaş ile yüzyüze “Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı” ve “Yaş Sebze ve Meyve Ticaretini Düzenleyen Yasa Tasarısı” onlarca çalıştay ve toplantıyla müzakere edildi. İstisnasız dört ilde de ilk defa yasa yapma sürecine dâhil olan insanlar, bu süreci “gerçek bir devrim” olarak tanımlamış ve süreçten duydukları sevinci her fırsatta dile getirmiştir.

Halkı karar alma sürecine dâhil ederek yasaların daha gerçekçi ve verimli olmasını sağlayan bu sürecin devam etmesi demokrasimiz için hayati önemdedir. Zira bu kısa süre zarfında gördüklerimiz ve duyduklarımız, söz konusu tasarılara yapılan katkılar ve geliştirilen öneriler sürecin önemini daha da arttırmıştır. Bu raporun ilerleyen bölümlerinde görüleceği gibi, gerçek hayatın içinde olan halkımızın demokrasiye katılım arzusu ve müzakereci demokrasiye adım atma talebi sevindirici boyutlardadır.

Rapor, proje kapsamı ve tanımlanması ve halk ile gerçekleştirilen müzakere süreci başlarken, yasa tasarılarının tanıtılması ve elde edilen bulgularla devam etmektedir. Bir genel değerlendirme ve sonuç bölümünden sonra irtibat bilgileri ile son bulmaktadır.

  1. PROJENİN KISA TANIMI

Resmi bir anlaşma olarak 16 Ocak 2009 tarihinde Resmi Gazete’nin 27112 sayılı nüshasında yayımlanan metne göre projenin kısa tanımlaması şöyle yapılmaktadır.

Proje, sivil toplumun yasama süreçlerine katılımına ilişkin gerekli ortamın hazırlanması, bu konudaki bilinçlenmenin artması ve böylece de katılımcılığa yönelik sınırlılıkları azaltarak bu yöndeki talebi arttırmaya katkıda
bulunacaktır. Proje bunu;

  •  Yasa yapma süreçlerinde sivil katılıma ilişkin yasama ve yürütmeye dönük algı ve haritalama çalışması;
    •    İhtisas Komisyonları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama uzmanları ve komisyon üyelerinin danışmanlarına yönelik kapasite geliştirme ve teknik destek;
    •    Parlamenter Danışmanlar Derneği(PDD) ve Yasama Derneği(YASADER)’e yönelik kapasite geliştirme ve teknik destek ve
    •    Yasa yapmadan sorumlu ilgili bakanlık yetkililerine yönelik kapasite geliştirme ve teknik destek çalışmaları ile gerçekleştirecektir.

Bu çerçevede Proje, Türkiye’de yasama süreçlerine sivil katılımı geliştirmeyi amaçlayan sürecin ilk safhası olacaktır. Bu nedenle, proje, yasa taslaklarını hazırlamaktan sorumlu TBMM İhtisas Komisyonları ve kamuoyunun görüş ve önerilerini yansıtma işleviyle milletvekili danışmanları, bazı bakanlıkların ilgili
birimlerinin desteklenmesinin yanı sıra politika yapmada kapsayıcı sivil toplum katılımını mümkün kılacak şekilde ilgili ulusal paydaşların kurumsal kapasitelerini güçlendirmek gibi belirlenmiş bazı alanlara eğilecektir.

Raporun tamamını PDF formatında indirmek için tıklayın 

yas_sebze_meyve