“Sivil Toplumda Demokrasiye Katılımın Güçlendirilmesi” Projesi Toplantısı

“Sivil Toplumda Demokrasiye Katılımın Güçlendirilmesi” Projesi Toplantısı

2009-10-14

“Sivil Toplumda Demokrasiye Katılımın Güçlendirilmesi” Projesi Toplantısı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi  (STGM) tarafından 15 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen “Sivil Toplumda Demokrasiye Katılımın Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantıya Parlamenter Danışmanları Derneğini (PDD) temsilen Başkan Yardımcımız İbrahim Tutar katılmıştır.

STGM’nin Ankara’daki merkezinde, Ankara dışında katılan Dernek temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantıda, benzer projelerin birçok ülkede (Türkiye, Bosna-Hersek, Romanrya, Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk) uygulandığı ifade edilmiştir. Proje, Sivil toplumun geliştirilmesi ve her ülke ile toplumda farklılıklar gösterdiği için öncelikle STGM’nin hangi konulara ağırlık vermesi konusu üzerinde görüşler not alınmış olup, çalışmada arama konferansı metodu uygulanmıştır. Sivil Toplumun ülkemizde Geliştirilmesi için öncelikli başlıklar tespit edilmiştir.