Türkiye’de Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım

Türkiye’de Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım

2009-04-20

Türkiye’de Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım

Proje Tanımı:

UNDP tarafından hazırlanan ve derneğimizin amaçlarıyla birebir örtüşen Yasama Faaliyetlerine Sivil Toplumun Etkin Katılımı isimli projeyi, UNDP yetkilileri, Başbakanlık ve Yasama Derneği ile ortak olarak yürütmekteyiz.

Yönetişim, bir ülkede her düzeydeki faaliyette etkileşim anlamına gelir. İyi yönetişimin temelini oluşturan prensipler katılımcılık, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, sorumluluk, eşitlik, etkililik ve etkinlik, hesap verebilirlik ve stratejik görüştür. Gelişmiş yönetişim ancak çoğulcu katılımcılık ve şeffaflıkla mümkün kılınabilir ki bu da mevcut yönetişim şekil ve süreçlerinde yenilikleri gerektirir. Dile getirilen bir yönetişim normu olarak kapsayıcı yönetişim birçok ülkenin mevcut politik kültürü içerisinde yeterince anlaşılmıyor. Kapsayıcı yönetişim, bürokratik paternalizmden toplulukların güçlendirilmesine ve sivil toplum artan katılımcılığına işaret ediyor. Sivil toplumdan beklenilen, özellikle kırılgan grupların çıkarlarını savunacak şekilde Devlet ve özel sektörün tam olarak hesap verebilirliğini sağlamada oynayacağı önemli roldür.

Türkiye’de sivil toplumun yönetişim süreçlerine katılımı görece zayıf. Sadece mevcut yapılar ve politik kültür değil zayıf olan aktif yurttaşlık anlayışı ve sivil toplum örgütlerinin görece sınırlı kurumsal yapıları da sivil toplumun katılımını etkiliyor. Ülkede yasama süreçlerine sivil toplumun katılımı görece yeni gelişen bir kavram.

Proje, sivil toplumun yasama süreçlerine katılımına ilişkin gerekli ortamın hazırlanmasına, bu konudaki bilinçlenmenin artmasına ve böylece de katılımcılığa yönelik sınırlılıkları azaltarak bu yöndeki talebi arttırmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bizim ve UNDP’nin yasamada sivil katılım kültürünün oluşmasına yönelik ilk adımı atarak bu alandaki yeni proje tekliflerine de taban sağlayacağından, mevcut Proje doğası gereği katalitiktir. Bu bağlamda, gerçekleştirilecek olan politika ve karar verme süreçlerinde, yasama mercisinin sivil katılımı nasıl algıladığı da hükümet ve diğer donörlerin geliştireceği yeni proje / programlarda temel kaynak olacak.

Milletvekili Danışmanları Olarak Projedeki Rolümüz Nedir?

Milletvekili Danışmanları Olarak Bu projede ortak belirleyeceğimiz yöntemlerle Yasama Danışmanlığı yapmaktır. Proje kapsamında Milletvekili Danışmanları olarak saha çalışmalarını biz yapacağız.

Proje ortakları bir araya gelerek belirlenen 2 konunun pilot çalışma olarak 4 ilde (Bursa, Çorum, Mersin ve Mardin) uygulanmasını kararlaştırdık. Saha çalışmalarına Başbakanlık ve konuyla ilgili Bakanlıklardan Bürokratlar, Yasama Derneğinden Uzmanlar ve UNDP yetkilileri ile Uluslararası Danışmanımız katılacak. Bu illerdeki bürokratlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Halk ile ayrı ayrı yapılacak toplantıları danışmanlar olarak biz yapacağız. Bu toplantıların organize edilmesi, toplantıları yönetme ve verilerin toplanarak analiz edilmesi Derneğimiz ve Derneğimizin belirlediği Milletvekili Danışmanları tarafından yapılacaktır.

Saha çalışmaları sonucunda topladığımız verilerin analizi yapılıp rapor hazırlayacağız. Hazırlanan bu raporları başta ilgili komisyon başkanı ve üyelerine ve başbakanlık müsteşarlığı ile ilgili bakanlık bürokratlarına iletileceğiz. Raporlarımızla yapılması düşünülen düzenlemede Sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları tarafından önemsenen hususlara dikkat çekeceğiz.

 

 

Necip Yüce
PDD Yönetim Kurulu Başkanı
necipyuce@yahoo.com
Dr.Nezir Akyeşilmen
Proje Koordinatörü
nezmen@gmail.com

 

PDD Genel İletişim
Ünvan Adı Soyadı Telefon No. E-posta
Genel Sekreter İbrahim Tutar tutar@mynet.com
Proje İletişim

 

İlgili Başlıklar
Mardin İlinde Yapılan Çalışmalar 02-03.01.2009
Bursa İlinde Yapılan Çalışmalar 19-20.12.2008
Mersin İlinde Yapılan Çalışmalar 28-29.11.2008
Çorum İlinde Yapılan Çalışmalar 21-22.11.2008
Yasa Tasarıları Taslakları ve Proje Ekibine Bilgilendirme Eğitimi 14.11.2008
Eğitim Semineri 2. Grup İle İlgili Notlar 07.11.2008
Eğitim Semineri 1. Grup İle İlgili Notlar 31.10.2008
Sertifikalı Eğitim Semineri Başlangıç Duyurusu 15.10.2008
Proje Açılış Konferansı 08.10.2008
Endonezya Araştırma Ziyareti 27.09.2008