YASAMA FAALİYETLERİNE ETKİN SİVİL KATILIM” PROJESİNİN RAPORLARI PDD TARAFINDAN KOMİSYONLARA SUNULDU

YASAMA FAALİYETLERİNE ETKİN SİVİL KATILIM” PROJESİNİN RAPORLARI PDD TARAFINDAN KOMİSYONLARA SUNULDU

2009-12-29

“YASAMA FAALİYETLERİNE ETKİN SİVİL KATILIM” PROJESİNİN RAPORLARI PDD TARAFINDAN KOMİSYONLARA SUNULDU

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklaşa yürüttüğümüz “Yasama Faaliyetlerine Etkin Sivil Katılım” Projesi kapsamında Sivil Toplumla dört Pilot ilde istişaresini yapmış olduğumuz “Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı”nın Raporu Parlamenter Danışmanları Derneğimiz (PDD) tarafından tamamlandı.

Halk arasında “Hal Kanunu” olarak bilinen “Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı”nın raporunu, Yönetim Kurulu Başkanımız Necip Yüce başkanlığında Başkan Yardımcısı İbrahim Tutar, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ünal Akyüz ve Yasemin Temelat, Kanun Tasarısının Esas Komisyonu olan “Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu” Başkanı Sayın Hasan Ali Çelik’i makamında ziyaret ederek sundu. Yapılan görüşmede Dernek Çalışmalarımızın yanı sıra Proje aşamalarıyla ilgili olarak Dernek Başkanımız Necip Yüce tarafından Komisyon Başkanı Sayın Hasan Ali Çelik’e bilgi verildi. Sayın Çelik, yapılan çalışmaları ve projeyi önemli bulduğunu, sadece bu tasarıyla ilgili değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen tüm Kanun Tasarıları için Sivil Toplumun görüşünün alınmasının demokratik katılım açısından gerekliliğine vurgu yaptı. Komisyona sevk edilen yasa tasarılarıyla ilgili olarak sivil toplumun görüşlerini almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. 6 Ocak 2010 Çarşamba günü Komisyonda “Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı” görüşmelerine davet etti.

Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanımız Necip Yüce başkanlığında Başkan Yardımcısı İbrahim Tutar, Genel Sekreter Gül Demirbaş Elçi ve Yönetim Kurulu Üyemiz Yasemin Temelat’tan oluşan heyetimiz “Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı”nın Raporunu, Kanun Tasarısının Tali Komisyonu olan “Avrupa Birliği Uyum Komisyonu” Başkanı Sayın Yaşar Yakış’a makamında ziyarette bulunarak sundu. Gerçekleştirilen ziyarette Dernek Başkanımız Necip Yüce, derneğimizin faaliyetleri ve projeleri hakkında Sayın Yakış’a bilgi verdi. “Yasama Faaliyetlerine Etkin Sivil Katılım” Projesinin aşamaları ve gelinen noktayı ifade etti. Bununla birlikte, Uluslararası ölçekteki projeler ve diplomasi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Demokratik Geleneğin yerleşmesi açısından, Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama faaliyetlerine katılımına çok önem verdiğini belirten Sayın Yakış, Türkiye’nin en büyük eksiğinin STK’ların örgütlenme eksiği olduğunu, geçmişte STK faaliyetlerine tereddütle bakıldığını ifade etti. Ayrıca gelişmiş ülkelerde STK’ların Yasamayı ve İdareyi kontrol eden bir mekanizma haline dönüşmekte olduklarını ifade etti. Parlamenter Danışmanları Derneği’nin ülkemizde bu mekanizmanın oluşmasında örnek çalışmalar yaptığını ve bundan sonra da yapacağına inandığını, başarılı faaliyetleri ve projelerinden dolayı derneğimizi tebrik ve takdir ettiklerini çalışmalarını destekleyeceğini söyledi.

 “Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu”na sunulan “Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı\” PDD Raporu için tıklayınız  

\”Adalet Komisyonu\”na sunulan \”Kişisel Verilen Korunması Yasa Tasarısı\” PDD Raporu için tıklayınız