Taziye Mesajı

2010-01-15

Taziye Mesajı

Diyarbakır Milletvekili Sayın İhsan Arslan’ın  Danışmanı değerli arkadaşımız A. Samet Korkmaz’ın amcasının oğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Saygılarımızla,
PDD Yönetim Kurulu

Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı PDD Raporu

2010-01-14

Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı PDD Raporu

MÜZAKERECİ DEMOKRASİYE DOĞRU 

  1. ARKA PLAN

Günümüzde çağdaş demokrasinin vazgeçilmez unsurlarını içeren katılımcı veya müzakereci demokrasinin ülkemizde yerleşebilmesi için “Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım” projesi uygulamaya konmuştur. BM Kalkınma Programı’nın    fon    sağladığı Proje    ortakları Başbakanlık,    Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) ve Yasama Derneği (YASA-DER)’dir. 16 Ocak 2009 tarihinde Resmi Gazete’nin 27112 sayılı nüshasında yayımlanan Projenin amacı, “Vatandaşın daha fazla    şeffaflık ve hesap verilebilirliğe ilişkin beklentilerine yanıt verebilmek amacıyla politika yapma süreçlerine kamuoyu katkısını entegre etmeye yönelik mekanizma, uzmanlık ve bilinci oluşturmaktır.”

Proje kapsamında Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) öncülüğünde, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Yasama Derneği temsilcilerinin de iştirak ettiği onlarca uzmandan oluşan bir ekiple, dört ilde – Çorum, Mersin, Bursa ve Mardin’de – yüzlerce idare amiri, sivil toplum temsilcisi, muhtar ve vatandaş ile yüz yüze “Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı” ve “Yaş Sebze ve Meyve Ticaretini Düzenleyen Yasa Tasarısı” onlarca çalıştay ve toplantıyla müzakere edildi. İstisnasız dört ilde de ilk defa yasa yapma sürecine dahil olan insanlar, bu süreci “gerçek bir devrim” olarak tanımlamış ve süreçten duydukları sevinci her fırsatta dile getirmiştir.

Halkı karar alma sürecine dâhil ederek yasaların daha gerçekçi ve verimli olmasını sağlayan bu sürecin devam etmesi, demokrasimiz için hayati önemdedir. Zira bu kısa süre zarfında gördüklerimiz ve duyduklarımız, söz konusu tasarılara yapılan katkılar ve geliştirilen öneriler sürecin önemini daha da arttırmıştır. Bu raporun ilerleyen bölümlerinde görüleceği gibi, gerçek hayatın içinde olan halkımızın demokrasiye katılım arzusu ve müzakereci demokrasiye adım atma talebi sevindirici boyutlardadır.

Rapor, proje kapsamında, halkla gerçekleştirilen müzakere süreci ile başlarken, yasa tasarılarının tanıtılması ve elde edilen bulgularla devam etmektedir. Bir genel değerlendirme ve sonuç bölümünden sonra irtibat bilgileri ile son bulmaktadır.

  1. PROJENİN KISA TANIMI

Resmi bir anlaşma olarak 16 Ocak 2009 tarihinde Resmi Gazete’nin 27112 sayılı nüshasında yayımlanan metne göre projenin kısa tanımlaması şöyle yapılmaktadır:

Proje, sivil toplumun yasama süreçlerine katılımına ilişkin gerekli ortamın hazırlanması, bu konudaki bilinçlenmenin artması ve böylece de katılımcılığa yönelik    sınırlılıkları azaltarak    bu yöndeki talebi arttırmaya katkıda bulunacaktır. Proje bunu;

  • Yasa yapma süreçlerinde sivil katılıma ilişkin yasama ve yürütmeye dönük algı ve haritalama çalışması;
    •    İhtisas Komisyonları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama uzmanları ve komisyon üyelerinin danışmanlarına yönelik kapasite geliştirme ve teknik destek;
    •    Yasama Derneği(YASA-DER) ve Parlamenter Danışmanlar Derneği(PDD)’ye yönelik kapasite geliştirme ve teknik destek; ve
    •    Yasa yapmadan sorumlu ilgili bakanlık yetkililerine yönelik kapasite geliştirme ve teknik destek çalışmaları ile gerçekleştirecektir.

Bu çerçevede Proje, Türkiye’de yasama süreçlerine sivil katılımı geliştirmeyi amaçlayan sürecin ilk safhası olacaktır.

Raporun tamamını PDF formatında indirmek için tıklayın 

kisisel_veriler_yasasi

PDD Tarafından Hazırlanan “HAL KANUNU” Raporu Yayınlandı

2010-01-14

PDD TARAFINDAN HAZIRLANAN “HAL KANUNU” RAPORU YAYINLANDI

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklaşa yürüttüğümüz “Yasama Faaliyetlerine Etkin Sivil Katılım” Projesi kapsamında Sivil Toplumla dört Pilot ilde istişaresini yapmış olduğumuz halk arasında “Hal Kanunu” olarak bilinen “Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı”nın ve “Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı”nın Raporları, Parlamenter Danışmanları Derneğimiz (PDD) tarafından tamamlandı.

“Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu”na sunulan “Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı” PDD Raporu için tıklayınız

yas_sebze_meyve

 

PDD Başkanının, Sabah Gazetesi Ankara Ekindeki Röportajı

2010-01-04

PDD Başkanının, Sabah Gazetesi Ankara Ekindeki Röportajı

Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) Yönetim Kurulu Başkanımız Necip Yüce, Sabah Gazetesi\’nin muhabirine verdiği röportajda Meclis\’te görev yapan Milletvekili Danışmanları hakkında bilgi verdi. (15.12.2009)

Yasama ordusunun gizli kahramanlarıyız

TBMM Genel Kurulu\’ndaki konuşmalar, komisyon toplantılan, basın açıklamaları, yazılı ve sözlü soru önergeleri, yasa teklifleri, ziyaretçilerle görüşmeler… Bu saydıklanmız, milletvekillerinin bir yasama dönemi içindeki çalışmalarından birkaçı… Yoğun bir tempoya sahip vekiller, bir yandan yasama faaliyetlerini yürütüp, bir yandan da seçmenle ilişkilerini sürdürürken en büyük desteği danışmanlarından alıyor. Milletvekillerinin \”sağ kolu\” gibi çalışan danışmanlar, \”perde arkası\” nda çok önemli işlere imza atıyor. Parlamenter Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necip Yüce,\”Milletvekili danışmanları, yasama ordusunun gizli kahramanlarıdır\” diyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan\’ın danışmanı Yüce ile derneğin çalışmalannı ve danışmanlık mesleğini konuştuk…

 

2005 YILINDA KURULDU
Necip Yüce, Parlamenter Danışmanlan Derneği\’nin 2005 yılında 52 milletvekili danışmanı tarafından kurulduğunu belirtti. \”Derneğimiz kendi alanında dünyadaki ilk ve tek sivil toplum kuruluşu\” diyen Yüce, şunlan söyledi: \”Milletvekillerine yasama ve araştırma faaliyetlerinde katkıyı en üst düzeye çıkarmak için danışmanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamayı amaçlıyoruz. Milletvekili danışmanlarının özlük hakları konusunda çalışmalar yapıyoruz. Meslektaşlanmızın kişisel gelişimlerine yönelik eğitim programlan ve uluslararası projeler yürütüyoruz. Demeğimizin üye sayısı 250\’ye ulaştı. Biz kendimizi gönüllülük esasına dayalı demokratik bir sivil toplum kuruluşu olarak ifade ediyoruz.\”

MECLİSTE yaklaşık 470 milletvekili danışmanı görev yapıyor. Üniversite mezunu olmaları gereken danışmanlar arasında erkekler daha fazla. Vekillere yalnız yasama ve araştırma faaliyetlerinde değil, halkla ilişkilerden seçim bölgelerindeki organizasyonlara kadar çok geniş bir yelpazede yardımcı olan danışmanlar, herhangi bir mesaiye tabi değil. \”Milletvekili nerede, ne zaman isterse ona yardımcı olmak üzere çalışıyoruz\” diyen Yüce, \”danışmanlık sistemi\” ile ilgili de şu bilgiyi verdi: \”Milletvekili danışmanlığında iki durum söz konusu. Bir kamu kuruluşunda çalışıp, geçici görevlendirmeyle Meclis\’te danışmanlık yapan arkadaşlanmız var. Bir de herhangi bir kurumda kadrosu olmayıp, hizmet sözleşmesi esasına göre danışmanlık görevini yürütenler bulunuyor.\”

“ONUR DUYUYORUZ”
Necip Yüce, “Geniş bir çalışma alanında hizmet veren milletvekili danışmanlan, Meclis’te çok zengin bir potansiyel oluşturuyor. Biz derneğimiz sayesinde bu zengin potansiyeli harekete geçirdik, sonuçlarını da alıyoruz\” dedi. Görevlerini büyük bir keyifle yaptıklarını belirten Yüce, “TBMM çatısı altında çalışmak bizim için onur verici\” diye konuştu.

HER VEKİLE İKİ DANIŞMAN ÖNERİSİ
Necip Yüce, her milletvekili için “iki danışmanlık sistemi” önerisini dile getiriyor: “Bir danışman, milletvekiline yasama ve araştırma faaliyetlerinde yardımcı olurken, diğeri ‘bölge danışmanı’ olarak halkla ilişkiler konusunda görev yapabilir.”

 

PDD’den TBMM Başkanvekili Sadık YAKUT’a Ziyaret

2010-01-02

PDD’den TBMM Başkanvekili Sadık YAKUT’a Ziyaret

Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) TBMM Başkanlık Divanı’na ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. 3 Aralık 2009 Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sadık Yakut, Yönetimimizi makamında kabul etti.

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Necip Yüce ve Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Tutar, Gül Demirbaş Elçi, Durdağı Yıldırım, Ünal Akyüz, Yasemin Temelat’ın yanı sıra Genişletilmiş Yönetim Kurulumuzdan Necmettin Evci ile Dernek Üyelerimizden Yunus Savaş\’ın  katıldığı görüşmede, PDD Başkanı Necip Yüce, Sayın Yakut’a derneğimizin misyonu, faaliyetleri, uluslararası projeleri hakkında bilgi verdi. Sayın Sadık Yakut ile Avrupa\’daki danışmanlık sistemi ve TBMM\’deki danışmanlık sistemi konusunda fikir teatisinde bulunuldu.