Parlamenter Danışmanları Derneği Yönetimi ile kurucuları yemekte buluştu….

2011-12-23

Parlamenter Danışmanları Derneği Yönetimi ile kurucuları yemekte buluştu….

Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD), Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu, 18 Mayıs 2012 tarihinde yemekli bir toplantıda bir araya geldi.

2005 yılında 52 Milletvekili Danışmanı tarafından kurulan PDD, 7 yıl aradan sonra ilk defa Kurucu üyeleri ile Yönetim Kurulu Üyelerini toplantıda buluşturdu.

50’nin üzerinde danışmanın bir araya geldiği toplantıda PDD Başkanı Necip Yüce, Derneğin bugüne kadar yaptığı faaliyetleri ve geleceğe yönelik planları hakkında açıklamalarda bulundu. PDD\’nin başlangıçta birçok kimse tarafından geçici bir topluluk olarak görüldüğünü ifade eden Necip Yüce, \”PDD’nin kısa sürede yaptığı başarılı faaliyetler ve projeler takdir toplamış ve kanaatleri değiştirmiştir. Geriye dönüp baktığımızda derneğin kuruluşu üzerinden 7 yıl geçmiş. Bu süre zarfında yapılan güzel çalışmalara baktığımızda, iyi ki bu derneği kurmuşuz diyoruz. PDD, gerek ulusal çapta ve gerekse de uluslar arası alanda artık görünür, bilinir ve takdir edilir bir noktaya gelmiştir.  \” dedi. Yüce, danışmanların meclis çatısı altında zengin bir potansiyel oluşturduğunu, önemli bir deneyim, bilgi ve birikime sahip olan danışmanların devlet terbiyesinden geçtiğini ve bu gün çok sayıda danışmanın bürokraside önemli mevkilere gelmelerinin sevindirici olduğunu ifade etti. İlkini yapmakta oldukları kurucular kurulu toplantısını bundan böyle mutad olarak yapmayı planladıklarını söyleyen Yüce, katılımcılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Toplantıda ayrıca Kurucu Başkan Mehmet Emin Yıldırım da söz aldı. Yıldırım, eski ve yeni danışman arkadaşlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, bu tür toplantıların sık sık yapılması temennisinde bulundu.

PDD, TBMM’nin Sivil Toplum Yasa Hazırlık Çalıştayına Katıldı

2011-12-19

PDD, TBMM’nin Sivil Toplum Yasa Hazırlık Çalıştayına Katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yasama Sürecinin Güçlendirilmesi” adlı MATRA Projesinin “Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Katılımının Güçlendirilmesi” ayağında, 15-16 Mart 2012 tarihlerinde TBMM\’de sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile yapılan çalıştaya, PDD adına Başkan Yardımcısı İbrahim TUTAR katıldı.

15 Mart 2012 günü TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Muhammed BOZDAĞ’ın STK’lar ve Sivil Toplum önemini değerlendiren bir açılış konuşması yaparak çalışmayı başlattı. Daha sonra Proje Koordinatörü Dr. Fahri BAKIRCI, görüşmelerimize zemin teşkil edecek taslak metinin, önümüze gelinceye kadar geçtiği safhalar ve yapılan işler hakkında bilgi verdi. Bu sunumun arkasından ise projeye Hollanda Hükümeti adına Koordinatör olarak katkı sağlayan Chris MOLL, kendi bakış açılarını ve proje ile ilgili beklentilerini anlatmıştır.

Projeye STK’lar ve Kurumlardan gelen temsilciler iki ayrı salonda çalışmışlarda bulundular. İkinci gün tekrar toplanıldığında birlikte müzakere edilerek daha iyisi için çalışmalar yapıldı.

Toplantıya Sivil Toplumun yasamaya etkin katılımı ile ilgili ve bu konuda deneyimli 17 STK ve kamu kurumlarından temsilciler katıldı. Yapılan çalışma sonunda, proje safhasında hazırlanan “Sivil Toplumun Yasamaya Etkin Katılımı kanun taslağı” bir kez daha gözden geçirildi.

Kanun taslağında; sivil toplum ve kuruluşlarının amaç ve kapsamları, görüş bildirme ve alma toplantıları, mali desteği nasıl sağlanabileceği, internet sayfaları, STK ile iletişim ofisleri, kapsayıcılık, şeffaflık, katılım ve açıklık ilkelerinin uygulaması, STK’ların kamu yararı statüsü konularında yeni düzenlemeler öngörülmüştür.

BASIN BÜLTENİ (19.12.2011)

2011-10-27

BASIN BÜLTENİ (19.12.2011)

Değerli Basınımız,

Habertürk Gazetesi’nin 17 Aralık 2011 tarihli nüshasında, Aslı Işık imzasıyla yayınlanan, “Danışman maaşı 5400TL oldu” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Milletvekili Danışmanlarının Aralık 2011\’de aldıkları ortalama aylık net ücret 2575 TL\’dir. Milletvekili danışmanı olarak çalışanlara 15 Şubat 2012 tarihinden itibaren ödenecek ortalama aylık net ücret 3.547TL olacaktır.

Habertürk Gazetesi\’nin aynı haberinde, “Böylece danışmanların alacağı ücret, 11 bin TL maaş alan vekillerin yarısı kadar olacak” denilmiştir. Bu da tamamıyla gerçek dışı ve hayal mahsulüdür.

“YARIM VEKİL”, “DANIŞMAN MAAŞLARI UÇTU” gibi manşet haberlerle, Milletvekili Danışmanlarının maaşlarının astronomik rakamlara ulaştığı, bunları hak etmedikleri ima edilerek kamuoyu yanıltılmaktadır. Esasında TBMM idari Teşkilat Yasası Komisyonlara geldiği günden beri bu tür haberler kasıtlı olarak gündeme taşınmıştır.

“Doğru ve tarafsız habercilik”, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi” için gerçek dışı haberin düzeltilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, TBMM\’de görev yapan milletvekili danışmanlarının yarısı, açıktan atanan geçici sözleşmeli işçi statüsündedir. Daimi kadroları yoktur. Kıdem tazminatı, harcırah, işsizlik ödeneği ve fazla mesai hakları da yoktur.

Milletvekili danışmanları, tıpkı gazeteciler gibi, cumartesi, pazar, gece, gündüz, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda çalışmaktadır. Danışmanlar ayrıca, bayramlarda ve tatil günleri, milletvekillerinin seçim bölgelerine gidip, vatandaşların sorunlarını çözme gayreti içinde olmaktadırlar. Danışmanların cep telefonları da, seçmenler her an ulaşabilsin diye 24 saat açıktır.

Bu tür gerçek dışı haberler Milletvekili Danışmanlarını zor durumda bırakmaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Necip YÜCE
Parlamenter Danışmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

0 505 777 19 54
necipyuce@yahoo.com